Thursday, 12 January 2012

I & E Groupings

Group A:
- Sandy Khoo
- Chung Yi De
- Abhimanyu Arora

Group B:
- Chan Shawn Kit
- Lam Jiajun
- Wang Yi Chieh

Group C:
- Owen Ong
- Poon Jia Qi
- Jonathan Foo

Group D:
- Mark Tay
- Wang Ruo Yu
- Ng Ying Liang

Group E:
- Gladys Foo
- Mavis Cheng
- Ishani

Group F:
- Kai En
- Ryan Tan
- Toby Gail

Group E:
- Matthew Yap
- Lovy Lim
- Lee Qian Hui

Group G:
- Nina Ding Lin
- Liew Wei Siew

No comments:

Post a Comment